Voorwaarden

De adressenlijst EMDR-therapeuten.nl is in 2005 door bureau voor Webdesign Amerweb gemaakt voor leden van de Vereniging EMDR-Nederland. Vanaf 1januari 2020 is de vereiste dat men VEN lid cq EMDR europe practioner moet zijn komen te vervallen, De EMDR-therapeuten die dat willen, kunnen zich zelf opgeven en betalen zelf de kosten aan Amerweb. De site wordt per dag meer dan 300 keer bezocht, per jaar meer dan 10.000 bezoekers.

Kosten (prijzen ex btw)

  • Deelname kost éénmalig 10 euro. De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn (per adreslijst waar u zich voor opgeeft) 10 euro. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan e-mailadres en website. Zie voor een volledig overzicht van alle kosten de tarievenpagina.  Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur overeenkomstig de kosten, zoals op deze pagina’s vermeld staan. De betalingstermijn is 14 dagen. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per e-mail. Alle prijzen zijn ex btw
  • Wijzigingen dienen per e-mail aan info@amerweb.nl aangeleverd te worden. Kosten verwerking daarvan is 10€.  U bent zelf verantwoordelijk wijziging van uw e-mail adres tijdig door te geven. Indien u dat niet doet, kunnen de administratiekosten oplopen. De betalingsherinneringen worden nl. ook per email verstuurd.
  • Bij het afgeven van een machtiging voor automatische incasso wordt het bedrag automatisch afgeschreven van het banknummer dat u bij uw machtiging heeft opgegeven. U kunt op elk gewenst moment de machtiging intrekken. Indien U het niet eens met een bepaalde automatische afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken door uw bank.

 Beëindiging van deelname

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar. Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren, dit dient u per e-mail te doen. U krijgt dan een bevestiging, hetgeen voor u bewijs is van uw opzegging. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden. Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!

De deelname van een deelnemer zal worden beëindigd:
1 indien de deelnemer nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen.
2 na een tuchtrechtelijke veroordeling van de door de Wet BIG daartoe geautoriseerde instantie.
Restitutie van kosten wordt niet verleend.

NB Rechtsgeldigheid online aanmeldingsprocedure

Let op: Wanneer u het opgaveformulier invult en op ‘Verzend’ klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de ‘Tarieven en voorwaarden’ gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en Incassobureau Justice.