Voorwaarden

LET OP: voorwaarde is dat u ‘gewoon’  lid bent van de Vereniging EMDR Nederland. (*zie noot onderaan) Bent u dat niet, of niet meer, dan kan u niet op de EMDR-lijst geplaatst worden, en zal uw opgave op de adressenlijst allepsychologen.nl geplaatst worden totdat uw ‘gewoon’ lidmaatschap van de VEN in orde is.
De Verwijslijst EMDR-therapeuten van Vereniging EMDR-Nederland is door bureau voor Webdesign Amerweb gemaakt, op verzoek van de Vereniging EMDR-Nederland. De EMDR-therapeuten die dat willen, en voldoen aan de door de Vereniging gestelde eisen, kunnen zich zelf opgeven en betalen zelf de kosten aan Amerweb

Aan de onderstaande eisen, moet worden voldaan wil men een vermelding krijgen op de verwijslijst van de Vereniging EMDR-Nederland vanaf www.emdr.nl

Artikel 1 – Vereisten

De vermelde deelnemers voldoen aan de volgende, door de Vereniging EMDR-Nederland, gestelde eisen nl. gewoon lid zijn van de Vereniging EMDR Nederland

Artikel 2 – Voorwaarden en kosten (prijzen ex btw)

  • Deelname kost éénmalig 10 euro. De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn (per adreslijst waar u zich voor opgeeft) 10 euro. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan e-mailadres en website. Zie voor een volledig overzicht van alle kosten de tarievenpagina.  Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur overeenkomstig de kosten, zoals op deze pagina’s vermeld staan. De betalingstermijn is 14 dagen. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per e-mail. Alle prijzen zijn ex btw
  • Wijzigingen dienen per e-mail aan info@amerweb.nl aangeleverd te worden. Kosten verwerking daarvan is 15 €.  U bent zelf verantwoordelijk wijziging van uw e-mail adres tijdig door te geven. Indien u dat niet doet, kunnen de administratiekosten oplopen. De betalingsherinneringen worden nl. ook per email verstuurd.
  • Bij het afgeven van een machtiging voor automatische incasso wordt het bedrag automatisch afgeschreven van het banknummer dat u bij uw machtiging heeft opgegeven. U kunt op elk gewenst moment de machtiging intrekken. Indien U het niet eens met een bepaalde automatische afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken door uw bank.

Artikel 3 – Beëindiging van deelname

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar. Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren, dit dient u per e-mail te doen. U krijgt dan een bevestiging, hetgeen voor u bewijs is van uw opzegging. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden. Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!

De deelname van een deelnemer zal worden beëindigd:
1 indien de deelnemer nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen.
2 na een tuchtrechtelijke veroordeling van de door de Wet BIG daartoe geautoriseerde instantie.
3. indien men geen lid meer is van de Vereniging EMDR Nederland dan wel  niet of niet meer voldoet aan de eisen door de Vereniging EMDR-Nederland gesteld.
Restitutie van kosten wordt niet verleend.

NB Rechtsgeldigheid online aanmeldingsprocedure

Let op: Wanneer u het opgaveformulier invult en op ‘Verzend’ klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de ‘Tarieven en voorwaarden’ gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en Incassobureau Justice.

*
De eisen van de VEN aan het ‘gewoon’ lidmaatschap en of u daar aan voldoet kunt u bij het secretariaat vragen. De huidige verwijslijst wordt door Amerweb onderhouden en is nu gekoppeld specifiek aan de VEN en de eisen van de VEN. Kijk even goed na of u hieraan voldoet, bent u geen ‘gewoon’ lid, of niet meer, dan kan u niet op de EMDR-lijst emdrtherapeuten.nl geplaatst worden, en zal uw opgave op de adressenlijst allepsychologen.nl geplaatst worden totdat uw ‘gewoon’ lidmaatschap van de VEN in orde is.