EMDR therapeut Friesland

Sorteer onderstaande lijst door op de rubrieksnaam (naam, adres, postcode etc.) te klikken. Klik per praktijk door voor meer info.
In de kolom beroep betekent (1): werkzaam in de Basis Generalistische GGZ (BGGZ) ; (2) werkzaam in de GespecialiseerdeGGZ (SGGZ) (lees meer onder ‘Specialisaties‘).
EMDR Europe Practitioners herkent u aan de gekleurde regel. (lees meer)

naam m/v adres postcode plaats telefoon e-mail info beroep website talen
Born, I.G.E.M. Mevr. Snekerweg 1-A 8701 PZ Bolsward 0515-577366 info (2) Psychotherapeut Engels
Decoz, S. Dhr. Van der Sandeplein 5 8471 RX Wolvega 06 23111867 Eerstelijnspsycholoog www.psychologenpraktijkdecoz.nl
Eijgelaar, S. Mevr. Schans 68 8441 AE Heerenveen 06 16368909 @ (1)GZ-psycholoog www.psychsocius.nl Frysk
Faber, J.H. Mevr. Willemskade 30 8911 BC Leeuwarden 088-00886300 (1) Orthopedagoog generalist aardemazorggroep.nl/netwerkpsychologen Frysk
Gijzen, A.M. Dhr. Grytmanswei 1 9138 TD Niawier 06 43901967 (1,2)GZ-psycholoog www.mindessence.nl
Vries, J., de Dhr. ZO! zorgoplossingen 8933 AK Leeuwarden 058 2800920 @ (1) GZ-Psycholoog www.zo-zorgoplossingen.nl
Wall, J.W.C., van der Mevr. Geeuwkade 22 8601 ER Sneek 06-21633272 @ info (2) Klinisch psycholoog www.kien.nu
Zanten, W.J. van Mevr. Mauritslaan 52 8448 PE Heerenveen 0513-840580 info (1)GZ-Psycholoog www.geelzant.nl
Boer, A.A., de Mevr. Addenda 9255 LJ Tytsjerk 06-27025244 @ (1) GZ-psycholoog www.addenda-fryslan.nl
Rakhorst, J.J. Mevr. De Swaai 9204 WB Drachten 06-51537697 info (2) GZ-psycholoog Engels, Duits
Schie-Visscher, KR, van Mevr. Westerdam 31A 8891 GL Midsland 06-47240098 @ info (1,2) GZ-psycholoog
Boldy-Dassel, Y.A. Mevr. Psychotherapie Praktijk 8921GC Leeuwarden 058-2160445 (1,2) Klinisch psycholoog www.ppleeuwarden.nl Engels, Duits
Upmeijer, J. Mevr. Synaeda 8913 CZ Leeuwarden 0588200333 info (1,2) GZ-psycholoog www.synaeda.nl
Zee, D, van der Mevr. Praktijk Equilibre 8561BS Balk 06-43495957 @ (1) GZ-psycholoog www.pp-equilibre.nl Passief Frysk, Engels
Faltin, R Dhr. Westersingel 4 8913CK Leeuwarden 0613653100 info (2) Psychotherapeut www.doe-psy.nl English, Frysk, Fran├žais
Haan, B., de Mevr. Netwerkpsychologen 8911 BC Leeuwarden 880086300 @ (1,2) GZ-psycholoog www.netwerkpsychologen.nl Engels
Kampman, L.S. Mevr. Rengerslaan 2 8917DD Leeuwarden 06-44189356 (1) GZ-psycholoog www.psychologenpraktijkkampman.nl
Visser, T Mevr. ZO!-zorgoplossingen 8933 AK Leeuwarden 06 28101127 @ info (1) GZ-psycholoog www.zo-zorgoplossingen.nl
Boelens, N Mevr. Sixmastraat 2 8932 PA Groningen 06-83528187 info (2) GZ-psycholoog
Postma, S Mevr. Westersingel 38 8913CL Leeuwarden 06-51598575 (1,2) A&O psycholoog www.psycholooginleeuwarden.nl Fries
Haan, G.G., de Mevr. Psychologenpraktijk Buitenpost 9285SZ Buitenpost 06-37331250 @ info (1) GZ-psycholoog www.psychologenpraktijk-buitenpost.nl
Reijns, MPT Mevr. Psycholosche expertise 9037JW Slappeterp 06-10443500 (2) Klinisch psycholoog www.psychologenpraktijk-reijns.nl
Munsterman, K Mevr. De Skeakels 9001 NM Grou 06-13162434 @ info (2) GZ-psycholoog www.degeeterenmunsterman.nl