EMDR therapeut Friesland

Sorteer onderstaande lijst door op de rubrieksnaam (naam, adres, postcode etc.) te klikken. Klik per praktijk door voor meer info.
In de kolom beroep betekent (1): werkzaam in de Basis Generalistische GGZ (BGGZ) ; (2) werkzaam in de GespecialiseerdeGGZ (SGGZ) (lees meer onder ‘Specialisaties‘).
EMDR Europe Practitioners herkent u aan de gekleurde regel. (lees meer)

naam m/v adres postcode plaats telefoon e-mail info beroep website talen
Born, I.G.E.M. Mevr. Snekerweg 1-A 8701 PZ Bolsward 0515-577366 (2) Psychotherapeut Engels
Decoz, S. Dhr. Van der Sandeplein 5 8471 RX Wolvega 06 23111867 Eerstelijnspsycholoog www.psychologenpraktijkdecoz.nl
Eijgelaar, S. Mevr. Schans 68 8441 AE Heerenveen 06 16368909 @ (1)GZ-psycholoog www.psychsocius.nl Frysk
Faber, J.H. Mevr. Nijlansdyk 122 8931 GN Leeuwarden 058-2131065 (1) Orthopedagoog generalist www.psychologenpraktijknijlan.nl Frysk
Fokkema, P Mevr. Tjallinga Hiem 8935 SE Leeuwarden 058 2860100 (2)Orthopedagoog generalist
Gijzen, A.M. Dhr. Grytmanswei 1 9138 TD Niawier 06 43901967 (1,2)GZ-psycholoog www.mindessence.nl
Vries, J., de Dhr. ZO! zorgoplossingen 8933 AK Leeuwarden 058 2800920 @ (1) GZ-Psycholoog www.zo-zorgoplossingen.nl
Wall, J.W.C. Mevr. Van der Wall Psychologie 8601 EX Sneek 06-21633272 @ info (2) Klinisch psycholoog www.vanderwallpsychologie.nl
Weijer, M.H. Mevr. Praktijk Jeugd en Gezin 8441 GP Heerenveen 06-42424406 (1,2) GZ-psycholoog www.psychologiepraktijkjeugdengezin.nl
Zanten, W.J., van Mevr. Mauritslaan 52 8448 PE Heerenveen 0513-840580 info (1)GZ-Psycholoog Engels
Keuning, A.M. Mevr. Psychologenpraktijk 9201KP Drachten 0512-519383 info (1) Eerstelijnspsycholoog www.psychologenpraktijkdrachten.nl Fries, Engels
Henstra, I.I, Mevr. Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden 06 40769476 @ (1) GZ-psycholoog www.psycheleeuwarden.nl
Boer, A.A., de Mevr. Addenda 9255 LJ Tytsjerk 06-27025244 @ (1) GZ-psycholoog www.addenda-psychologen.nl
Rakhorst, J.J. Mevr. De Swaai 9204 WB Drachten 06-51537697 (2) GZ-psycholoog Engels, Duits
Schie-Visscher, KR, van Mevr. Westerdam 31A 8891 GL Terschelling-Midsland 06-47240098 @ (1,2) GZ-psycholoog
Boldy-Dassel, Y.A. Mevr. Psychotherapie Praktijk 8921GC Leeuwarden 058-2160445 (1,2) Klinisch psycholoog www.ppleeuwarden.nl Engels, Duits
Kleiberg, M.J. Mevr. Molemann Mental Health 8933 AD Leeuwarden 0880201373 (1,2) cognitief gedragstherapeut
Upmeijer, J. Mevr. Synaeda 8913 CZ Leeuwarden 0588200333 info (1,2) GZ-psycholoog www.synaeda.nl
Scheper, YC Mevr. Psychologenpraktijk 9045PE Bitgummole 058-2532543 (1) GZ-psycholoog www.yvonnescheper.nl Engels, passief Frysk, Duits
Zee, D, van der Mevr. Psychologiepraktijk Equilibre 8561BS Balk 06-43495957 @ (1) GZ-psycholoog www.pp-equilibre.nl Passief Frysk, Engels