Home

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Bij behandeling van psychotrauma is EMDR de eerste keuze behandeling. Alle vermelde EMDR-therapeuten op deze website voldoen aan de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden door Vereniging EMDR Nederland (VEN, zie ook www.emdr.nl).

EMDR kan ook online! Vanwege de Coronacrisis, is in snel tempo de ontwikkeling van EMDR therapie online plaats gevonden. Therapeuten kunnen op de site emdrtherapieonline.nl meer informatie vinden,