EMDR Kinder- en Jeugd Friesland

 Sorteer onderstaande lijst door op de rubrieksnaam (naam, adres, postcode etc.) te klikken. Klik per praktijk door voor meer info.
In de kolom beroep betekent (1): werkzaam in de Basis Generalistische GGZ (BGGZ) ; (2) werkzaam in de GespecialiseerdeGGZ (SGGZ) (lees meer onder ‘Specialisaties‘).
EMDR Europe Practitioners herkent u aan de gekleurde regel. (lees meer)

naam m/v adres postcode plaats telefoon e-mail info beroep website talen
Eijgelaar, S. Mevr. Schans 68 8441 AE Heerenveen 06 16368909 @ (1)GZ-psycholoog www.psychsocius.nl Frysk
Faber, J.H. Mevr. Nijlansdyk 122 8931 GN Leeuwarden 058-2131065 (1) Orthopedagoog generalist www.psychologenpraktijknijlan.nl Frysk
Fokkema, P Mevr. Tjallinga Hiem 8935 SE Leeuwarden 058 2860100 (2)Orthopedagoog generalist
Vries, J., de Dhr. ZO! zorgoplossingen 8933 AK Leeuwarden 058 2800920 @ (1) GZ-Psycholoog K&J www.zo-zorgoplossingen.nl
Wall, J.W.C. Mevr. Van der Wall Psychologie 8601 EX Sneek 06-21633272 @ info (2) Klinisch psycholoog www.vanderwallpsychologie.nl
Weijer, M.H. Mevr. Praktijk Jeugd en Gezin 8441 GP Heerenveen 06-42424406 (1,2)GZ- en K&J psycholoog www.psychologiepraktijkjeugdengezin.nl
Keuning, A.M. Mevr. Psychologenpraktijk 9201KP Drachten 0512-519383 info Eerstelijnspsycholoog www.psychologenpraktijkdrachten.nl Fries, Engels
Rakhorst, J.J. Mevr. De Swaai 9204 WB Drachten 06-51537697 (2) GZ-psycholoog Engels, Duits
Sytema-Algra, T.N. Mevr. De Swaai, poli jeugd 9204 WB Drachten 0561-694534 (2) Orthopedagoog-Generalist Engels, Fries