Aanmelden

De adressenlijst EMDR-therapeuten.nl is door bureau voor Webdesign Amerweb gemaakt voor leden van de Vereniging EMDR-Nederland. De EMDR-therapeuten die dat willen, kunnen zich zelf opgeven en betalen zelf de kosten aan Amerweb.

Klik hier om het opgaveformulier in te vullen.

U vindt hier de tarieven

Aan de onderstaande eisen, moet worden voldaan wil men een vermelding krijgen op deze lijst met door de Vereniging EMDR-Nederland erkende EMDR therapeuten. 

Artikel 1 – Vereisten

De vermelde deelnemers zijn lid van de Vereniging EMDR Nederland. De eerder gehanteerde eis dat men EMDR Europe practioner moet zijn is recent komen te vervallen.

Artikel 2 – Voorwaarden en kosten (prijzen ex btw)

  • Deelname kost éénmalig 10 euro. De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn (per adreslijst waar u zich voor opgeeft) 10 euro. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan e-mailadres en website. Zie voor een volledig overzicht van alle kosten de tarievenpagina.  Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur overeenkomstig de kosten, zoals op deze pagina’s vermeld staan. De betalingstermijn is 14 dagen. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per e-mail. Alle prijzen zijn ex btw
  • Wijzigingen dienen per e-mail aan info@amerweb.nl aangeleverd te worden. Kosten verwerking daarvan is 10€.  U bent zelf verantwoordelijk wijziging van uw e-mail adres tijdig door te geven. Indien u dat niet doet, kunnen de administratiekosten oplopen. De betalingsherinneringen worden nl. ook per email verstuurd.
  • Bij het afgeven van een machtiging voor automatische incasso wordt het bedrag automatisch afgeschreven van het banknummer dat u bij uw machtiging heeft opgegeven. U kunt op elk gewenst moment de machtiging intrekken. Indien U het niet eens met een bepaalde automatische afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken door uw bank.

Artikel 3 – Beëindiging van deelname

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar. Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren, dit dient u per e-mail te doen. U krijgt dan een bevestiging, hetgeen voor u bewijs is van uw opzegging. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden. Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!

De deelname van een deelnemer zal worden beëindigd:
1 indien de deelnemer nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen.
2 na een tuchtrechtelijke veroordeling van de door de Wet BIG daartoe geautoriseerde instantie.
3. indien men geen lid meer is van de Vereniging EMDR Nederland .
Restitutie van kosten wordt niet verleend.

NB Rechtsgeldigheid online aanmeldingsprocedure

Let op: Wanneer u het opgaveformulier invult en op ‘Verzend’ klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de ‘Tarieven en voorwaarden’ gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en Incassobureau Justice.