FAQ

Wie kan een vermelding krijgen op www.emdrtherapeuten.nl?

De Verwijslijst EMDR-therapeuten van Vereniging EMDR-Nederland is in 2005 door bureau voor Webdesign Amerweb gemaakt, op verzoek van de Vereniging EMDR-Nederland. De EMDR-therapeuten die dat willen kunnen zich zelf opgeven en betalen zelf de kosten aan Amerweb.

Voor wie zijn de andere adressenlijsten bedoeld?

Hoe is het met de vindbaarheid van de adressenlijst?

De website EMDRtherapeuten.nl behaalt ruim 10.000 bezoekers per jaar, als mensen zoeken naar een EMDR therapeut.
Dat is dus zeer hoog. Wij hebben hier veel in geïnvesteerd, omdat het voor u belangrijk is om immers met uw vermelding ook goed gevonden te worden.

Hoeveel kost het als ik ook op een andere adreslijst of andere provincie een vermelding?

Voor slechts 10 euro per jaar heeft u een extra vermelding op een andere adreslijst, andere provincie of 2e praktijkadres, indien u via een automatische incasso betaalt, anders is het 12,50 € per jaar.
Mocht u zich hiervoor op een later tijdstip opgeven, dan wordt de datum van verlenging gelijk aan de datum van uw eerste vermelding.

Wat zijn de kosten?

De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn 10 euro indien u via een automatische incasso betaalt. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan e-mailadres en website. De éénmalige kosten die nodig zijn om uw vermelding aan te maken zijn 10 euro. Voor extra zaken als een eigen informatiepagina ed. betaalt u ook éénmalige kosten. Zie ook de pagina Tarieven.

Als ik een wijziging wil aanbrengen, hoe werkt dat?

Per mail stuurt u uw wijziging toe naar info@amerweb.nl . Vermeld daarbij de volgende zaken:

  • – de adreslijst waar de wijziging op aangebracht moet worden
  • – de provincie waar u op vermeld staat
  • – de wijzigingen die u aan wilt brengen, zo compleet mogelijk (adres, telefoon, postcode etc)
  • als u practioner wordt, geef dat dan ook even door (dit wordt gratis verwerkt), dan wordt uw regel paars gemarkeerd

De kosten zijn 10 euro per wijziging. Wilt u op meerdere lijsten dingen veranderd hebben, dan betaalt u 15 euro voor alle wijzigingen

Wat is het verschil met de ledenlijst op emdr.nl?

Op emdr.nl kunnen leden zich ook laten vermelden. Hiervoor kun je contact opnemen met de VEN zelf. Mensen die in Google zoeken naar een emdrtherapeut.nl zullen heel vaak de site emdrtherapeuten.nl bezoeken. Deze site behaalt per dag ruim 300 bezoekers, en per jaar meer dan 10.000 bezoekers. De site heeft daarmee een zeer groot bereik en is makkelijker toegankelijk als de ledenlijst.

Hoe zit het met de factuur?

Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur, overeenkomstig de kosten, zoals op deze pagina’s vermeld staan. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per email. U dient het door u opgegeven e-mailadres werkend te houden en Amerweb op de hoogte te brengen van wijziging hiervan. Als u dat niet doet, heeft u de kans dat u de facturen niet ontvangt, terwijl u wel verantwoordelijk bent voor de betaling. De administratiekosten voor het versturen van een betalingsherinnering zijn 5,50 euro, en worden in rekening gebracht als u niet tijdig betaald.

Hoe geef ik mij op?

Als u de pagina’s voorwaarden en tarieven gelezen heeft, klikt u door naar het opgaveformulier. Dit vult u in. Aan het eind dient u akkoord te gaan met de voorwaarden, voordat u op ‘verzend’ drukt. Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden en de kosten.

Kan ik mij na opgave nog bedenken en van mijn aanmelding afzien?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Als u het opgaveformulier verzend, dan gaat U immers akkoord met de kosten en de voorwaarden. U heeft dus opdracht gegeven om werkzaamheden voor u te laten uitvoeren, en dan is het dus helaas niet mogelijk om daar weer van af te zien. U kunt natuurlijk wel opzeggen om zo de verlenging van uw contract stop te zetten.

Let dus goed op: Wanneer u het opgaveformulier invult en op ‘Verzend’ klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de ‘Tarieven en voorwaarden’ gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en Incassobureau Justice.

Kan ik ook geen beroep doen op de herroeping binnen 14 dagen via de wet ‘koop op afstand’?

Nee, helaas, dat kan niet. Het gaat hier om de uitzondering op deze wet, het betreft immers  Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn. De wet is van toepassing voor producten die teruggestuurd kunnen worden en dan weer aan anderen verkocht kunnen worden.

Hoe beëindiging ik mijn van deelname?

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar. Opzegging dient 1 maand van te voren te gebeuren, dit dient u per e-mail te doen. U krijgt dan een bevestiging, hetgeen voor u bewijs is van uw opzegging. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden. Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn! Omdat u deze dienst als bedrijf afneemt, mag de deelname stilzwijgend verlengd worden.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op via info@amerweb.nl