Basis Generalistische GGZ en Gespecialiseerde GGZ

In de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) kunnen hulpverleners werkzaam zijn in de generalistische basis GGZ (voorheen 1e lijn, nu BGGGZ) en de gespecialiseerde GGZ (voorheen 2e lijn, nu SGGZ) .In overleg met de verwijzende instantie (meestal de huisarts) wordt u verwezen naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Op de adressenlijsten kunt u vinden of iemand in de generalistische basis GGZ werkzaam is, dan staat er een (1) voor zijn/haar beroep of in de gespecialiseerde GGZ werkzaam is, dan staat er een (2) voor zijn/haar beroep.

De generalistische basis GGZ

Psychologische zorg in de generalistische basis betreft kortdurende behandeling van ‘lichte tot matige psychische problematiek’, door middel van een generalistische aanpak. De zorg is vaak dicht bij u in de buurt. In de generalistische basis GGZ werken doorgaans GZ-psychologen en eerstelijnspsychologen die specifiek zijn opgeleid om mensen met verschillende soorten problemen te helpen.
Hulpverleners die in de generalistische basis GGZ werkzaam zijn, herkent u aan de volgende notatie in de adressenlijsten: (1)

De gespecialiseerde GGZ

De gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg betreft de langer durende behandeling van zwaardere psychische problematiek. De aard en de ernst van de klachten zijn te complex voor een kortdurende interventie. Voor een behandeling in de gespecialiseerde GGZ heeft u altijd een verwijskaart nodig. Gespecialiseerde GGZ wordt vaak vanuit instellingen zoals de GGZ, PsyQ georganiseerd. Maar ook vrijgevestigde psychotherapeuten. psychologen en psychiaters zijn veelal in de gespecialiseerde GGZ werkzaam

Hulpverleners die in de gespecialiseerde GGZ werkzaam zijn, herkent u aan de volgende notatie in de adressenlijsten: (2)
Hulpverleners die zowel in generalistische basis GGZ als in de gespecialiseerde GGZ werkzaam zijn, herkent u aan de volgende notatie in de adressenlijsten: (1,2)