Kinder- en Jeugd Zeeland

Sorteer onderstaande lijst door op de rubrieksnaam (naam, adres, postcode etc.) te klikken. Klik per praktijk door voor meer info.
In de kolom beroep betekent (1): werkzaam in de Basis Generalistische GGZ (BGGZ) ; (2) werkzaam in de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) (lees meer onder ‘Specialisaties‘).
EMDR Europe Practitioners herkent u aan de gekleurde regel. (lees meer)

naam m/v adres postcode plaats telefoon e-mail info beroep website talen
Hoop, A., van der Mevr. Molstraat 3 4331SM Middelburg 0118-641041 @ (2) orthopedagoog-generalist www.psychologenpraktijk-triade.nl
Roose, H.H.M. Mevr. Paul Krügerstraat 16 4443 AK Nisse 06-29001894 @ (1,2) GZ-Psycholoog www.pphnisse.nl
Wisse-Verburg, I.M.A. Mevr. Kiek! Kind en jeugd 4331 JT Middelburg 0118-625556 (2) Klinisch Psycholoog www.kiekzeeland.nl
Schiebaan-Boone, N.M.C. Mevr. Indigo 4461 ZN Goes 0113246060 (1) GZ-psycholoog
Uittenbogaard, R Mevr. ’t Vrije 63 4301 JX Zierikzee 06 51 88 21 12 @ info (1,2) Psychotherapeut Engels
Winter, K.A.A., de Mevr. Indigo Zeeland 4462 DZ Goes 0113-246060 (1,2) GZ-psycholoog www.indigozeeland.nl
Karel - Blaauw, L Mevr. De Hoop GGZ polikliniek 4381 LS Vlissingen 0118 411193 @ info (1,2) Psychotherapeut www.dehoop.org Engels, Duits
]