aa-test-werkt, zonder keuzeveld K&J 200104

Let op: velden met * en een rood kader dient u altijd in te vullen.
U vindt hier de tarieven

Persoonsgegevens

Voorvoegsels:

Overige gewenste opties


NB: er kan maar één beroep cq. specialisatie ingevuld worden, meerdere kunnen via informatiepagina vermeld worden (zie onderstaand)

Informatiepagina

Toevoegen eigen informatiepagina (klik hier voor voorbeeld en hier voor de tarieven:

Toevoegen op
andere adressenpagina’s


Uitsluitend voor BIG-geregistreerde GZ-psychologen. Uw opgave wordt alleen verwerkt als u hier uw geldig BIG-registratienummer invult
Indien u dit niet weet, kunt u uw nummer direct zoeken op www.bigregister.nl/zoeken/

Overig


Ik ontvang een factuur volgens de tarieven zoals op deze website vermeld.
U kunt een machtiging geven om de kosten voor uw vermelding(en) via een automatische incasso af te laten schrijven van uw bankrekening.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

 

Voorwaarden

Indien u alles goed heeft ingevuld en akkoord gaat met de voorwaarden, druk dan op deze knop, dan worden uw gegevens verzonden. Wanneer u op ‘Verzend’ klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de ‘Tarieven en voorwaarden’ gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en incassobureau Justice in Rotterdam