Informatie praktijk

Bedrijfsnaam Praktijk Kind In-zicht
Naam Barbara Wessels
Adres Schweitzerweg 55 - 7242 HP - Lochem
Telefoon 0612646586
E-mailadres kindinzicht@kpnmail.nl
Beroep GZ-psycholoog, Kinder-en jeugdpsycholoog, orthopedagoog en EMDR-therapeut
Registraties Gezondheidszorgpsycholoog BIG, NIP psycholoog, Orthopedagoog diagnostiek, EMDR therapeut, lid studieverening O&A
Bijzonderheden Praktijk aan huis in Lochem.
Wachtlijst 0-6 weken.
Werkzaam met verschillende methodieken o.a.EMDR, mindfulness, cognitieve gedragstherapie.