Informatie praktijk

Naam praktijk Psychologisch adviesbureau Scholte
Naam Mevr. W.G. Scholte - de Roo
Adres In het Diepe Broek 15 - 6271 AS - Gulpen
Telefoon 0618455058
E-mailadres inekederoo@chello.nl
Beroep (1,2) GZ-Psycholoog
Registraties lid VGCT. lid NIP, lid NVPP, BIG geregistreerd gz-psycholoog, EMDR Europe practitoner
Bijzonderheden Psychologische Adviesbureau gespecialiseerd in traumabehandeling, persoonlijkheidsdiagnostiek en behandeling en kortdurende eerstelijns behandelingen.
Werkzaam vanaf maart 2014 bij GGZ de Hoop , verslavingszorg GZ psycholoog en behandelcoordinator vrouwenkliniek.